“Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity.”
Hippokrates

Nedenfor har jeg listet opp noen spørsmål som du kanskje lurer på. Jeg vet av erfaring at mange foreldede forestillinger om hvorfor ryggen eller kneet gjør vondt fortsatt lever der ute.

Jeg bestreber meg på å endre disse forestillingene da kroppene våre er sterke, robuste og tilpasningsdyktige.

For pasienten

Hva skjer hos kiropraktoren?

Sykehistorien

Første gang du kommer til meg vil jeg høre din sykehistorie, der du med egne ord beskriver hva som plager deg. Med dette som utgangspunkt vil vi sammen belyse relevante sammenhenger og årsaksforhold som spiller inn på dine plager eller din smerteproblematikken.

Klinisk undersøkelse og diagnostisering

Basert på sykehistorien foretas en undersøkelse for å finne en biologisk sammenheng mellom plagene og informasjonen du ga innledningsvis. Jeg ser her oftest på om det er mulig for deg å bevege den regionen du har vondt i og hvilken mykhet/frihet det er i bevegelsene.

Det brukes palpasjon (undersøkelse med hendene) for å finne smertekilder i kroppsdelen, som senefester, muskulatur og ledd. Ofte vil jeg supplere undersøkelsen med ortopediske tester. Nevrologiske undersøkelser av senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerveskade.

Røntgen, MR og CT

Jeg kan henvise til både røntgen, CT og MR , men moderne vitenskap viser at det sjelden er behov for røntgen i diagnostiseringen. Alminnelige røntgenbilder har en del begrensninger i klinisk anvendelse, så for bildediagnostiske undersøkelser av ryggen har nå MR og CT tatt over.

Dersom det er behov for bildediagnostikk henviser jeg deg direkte, uten at du behøver å gå gjennom fastlegen.

Trening/Kapasitet

En viktig del av behandlingsopplegget er å se hvordan hverdagsfaktorer innvirker på plagene. Det gjelder både fysisk og mental belastning, og enkle tiltak kan over tid ha stor effekt og virke både styrkende og forebyggende. Mosjon og egentrening er generelt positivt for de fleste pasienter med smerter og belastningslidelser.

Om du har hatt smerter lenge tar jeg dette med i betraktningen og starter opp pent, men likevel målrettet mot gjenopptagelse av daglige aktiviteter.

Førstegangskonsultasjonen varer vanligvis 1 time og gir rom for å besvare de fleste spørsmålene du har. Etterfølgende timer varer ca 40 minutter. Kommer du til meg med et kronisk eller langvarig problem vil vi trenge lengre tid, ved førstegangskonsultasjon. Opp mot 90 minutter. Etterfølgende timer for disse problemstillingene varer da ca 60 minutter.

Førstegangskonsultasjon: 700 kr

Varighet: 60-90 min.

Etterfølgende time: 500 kr

Varighet: Opp mot 40 min.

Utvidet undersøkelse: 600 kr

Varighet: 40-60 min.

 

Nei, det gjør vi ikke. Vi har verken muligheter eller ønsker om det. Kiropraktorer jobber som andre terapeuter, med de funksjonelle og myke delene av kroppen.

Nei, det makter vi ikke å gjøre. Det behøves heller ikke da de allerede sitter perfekt der de skal. Kroppen din er robust og sterk, og leddene sklir ikke rundt omkring. Smertene dine har ikke med slike aspekter å gjøre.

Når vi kiropraktorer bruker manipulasjonen som behandlingsmodalitet oppnår vi en strekk eller en tøy i den dype muskulaturen kring leddene. Dette er fint fordi vi då stimulerer disse musklene til å stramme seg litt mindre. Strekken over musklene skaper en minking i trykk inne i nærliggende ledd hvilket danner små gassbobler. Disse lydene har du sikkert hørt selv mange ganger fra både fingrer, kne og skulder.

Idag så bruker de fleste kiropraktorene mange ulike “verktøy” eller behandlingsteknikker for å hjelpe pasientene sine utover selve manipulasjonen. Det ser ut til at betryggelse til aktivitet er det som er mest  kraftfullt.

Mye av de akutte symptomene man opplever ved vondt nakke og rygg pleier å ha et relativt kortvarig forløp. Ibland står vi i “situasjoner og ting” som gjør at våre ressurser er lavere enn ellers og da kan mer tid trenges. Er du klar over dette er det stor sannsynlighet for at du synes at du greier deg fint under denne restituerings perioden og at du ikke ser nytten eller behovet for mer yttre hjelp. Mitt største mål, det jeg etterstreber mest, er at du skal oppleve forståelse og mestring.

Har vi gått med en smertefull og bevegelseshemmet skulder f eks, over lengre tid, kan det være vi synes det er godt å bli fulgt opp i vår rehabiliteringsprosess. Mange ganger er det også nødvendig. Under en slik periode kommer du inn til meg med kanskje 2 til 3 ukers mellomrom når du oppnådd en viss bedring eller funksjonsnivå. Du gjør jobben, vi treffes og du rapporterer graden av fremgang og hvordan det går i hverdagen din. Vi vurderer din funksjon igjen og doserer opp eller gir deg nye, mer utfordrende øvelser.

Kiropraktorer er primærkontakter med selvstendig diagnose- og behandling ansvar. Dette betyr at du som pasient kan oppsøke meg direkte uten henvisning fra lege.

Kiropraktorer kan sykemelde inntil 12 uker. Kiropraktorer er på lik linje med annet helsepersonell bundet til arbeidsmiljølovens og folketrygdlovens krav om oppfølging av sykemeldte.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Vi kiropraktorer fastsetter selve vårt pris på våre tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene. Behandling hos meg eller andre kiropraktorer omfattes ikke av noen av frikortordningene

Ta det første skrittet mot bedre helse. Vi står klare til å hjelpe deg med skreddersydde behandlingsplaner.
Kontakt oss i dag for en personlig konsultasjon.