Klinikken ligger samlokalisert i nyoppussede lokaler til Sellebakk Velværesalong på Sellebakk.

Du finner oss i Trykkerivein 6 – kun 5 minutter fra fergeleiet (150 meter fra riksvei 22). Ta kontakt, så hjelper vi deg med behandling, vurdering eller råd.

Det er kommet mye spennende forskning innenfor området muskel- og skjelettplager de siste par tiårene.

Kunnskapen om hvilke behandlingsformer som virker og hvordan plager og symptomer oppstår og påvirker oss vet vi mye mer om i dag.

Et vanlig eksempel er problemer som ble beskrevet og oppfattet som grovmekaniske feil i kne og skulder, og derfor operert, blir idag trent opp for å unngå kirurgi.

Ny viten gir oss flere dimensjoner og flere strenger å spille på når vi ønsker å lindre smerte og bedre funksjon. 

Mitt mål er fortsatt å holde meg oppdatert innenfor fagene som knytter an til muskel- og skjelettproblematikk for å kunne gi deg et bedre, mer funksjonelt og helhetlig tilbud.

Stefan Tillman
Kiropraktor

Stefan Tillman – Kiropraktor (MNKF).

Uteksaminert fra AECC i England i -99. Jobbet på Kiropraktorsenteret i Sarpsborg fra 2000 til 2019. Utover hverdagssmerter og stivhet som kan plage folk flest er jeg interessert i smerteproblematikk i samband med trening og idrett.

Erfaringer fra 20 år i praksis, stor egen nysgjerrighet rundt årsaksforhold og generell menneskelig natur samt folks egne fortellinger om kropp og smerte har fått meg til å endre min tilnærming til faget. Som terapeut jobber jeg i dag ut fra et biopsykososialt perspektiv for bedre å kunne gi plass til dine personlige egenheter som ofte har mye å si! Jeg er altså ikke den kiropraktoren som “fikser deg” eller han som bruker låste ledd og ribbein som forklaringen på dine smerter.

Hovedfokus er å hjelpe deg å mobilisere egne krefter og egen kropp, da bevegelse ofte er den beste medisin. En god forklaringsmodell som fremhever kroppens robusthet og fantastiske tilpasningsevne er da fordelaktig. Manuelle teknikker, som manipulasjon og muskelarbeid, bruker jeg ofte i starten av en behandling for å stimulere og gi smertelindring, noe som du ganske snart får til selv!

Kronisk smerteproblematikk eller smerter som gjentar seg krever gjerne et litt annet fokus og arbeid over tid. I disse behandlingsoppleggene blir det jobbet utfra hvordan smerte og funksjonssvikt påvirker din adferd, dine bevegelser og dine tanker. Vi setter sammen opp målene og legger en plan for å nå dem. Jeg veileder og motiverer, du står for innsatsen!

Ta det første skrittet mot bedre helse. Vi står klare til å hjelpe deg med skreddersydde behandlingsplaner.
Kontakt oss i dag for en personlig konsultasjon.